مدرسه مهربان - مهربان

آموزشی - فرهنگی

ثبت نام داوطلبان آزاد

ثبت نام داوطلبان آزاد و متفرقه دوره راهنمایی تحصیلی و طرح جامع سوم راهنمایی

قابل توجه بازماندگان از تحصیل : مدرسه راهنمایی دکتر شریعتی از تمامی بازماندگان دوره راهنمایی ثبت نام بعمل می آورد.

مهلت ثبت نام :  ۱۰ اردیبهشت ۸۹

مدارک لازم برای ثبت نام طرح جامع :

۱- اصل گواهی نامه قبولی پنجم ۲- اصل شناسنامه و کپی آن ۳- یک برگ کپی از کارت ملی ۴- عکس

 ۳*۴   ۴ قطعه   ۵- تکمیل فرم ثبت نام   ۶-  واریز مبلغ ۲۲۴۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۳۱۲۰۵۷۹۰۰۲ نزد بانک ملی بنام اداره آموزش و پرورش مهربان ۷- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام

مدارک لازم جهت ثبت نام دوره راهنمایی عادی :

علاوه بر مدارک ذکر شده بالا -- پرونده کامل تحصیلی مورد نیاز است و کارنامه قبولی راهنمای پایه قبلی

ضمنا شرط ۱۸ سال سن مختص طرح جامع می باشد .

 

قابل توجه بازماندگان از تحصیل : مدرسه راهنمایی دکتر شریعتی از تمامی بازماندگان دوره راهنمایی ثبت نام بعمل می آورد.

مهلت ثبت نام :  ۱۰ اردیبهشت ۸۹

مدارک لازم برای ثبت نام طرح جامع :

۱- اصل گواهی نامه قبولی پنجم ۲- اصل شناسنامه و کپی آن ۳- یک برگ کپی از کارت ملی ۴- عکس

 ۳*۴   ۴ قطعه   ۵- تکمیل فرم ثبت نام   ۶-  واریز مبلغ ۲۲۴۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۳۱۲۰۵۷۹۰۰۲ نزد بانک ملی بنام اداره آموزش و پرورش مهربان ۷- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام

مدارک لازم جهت ثبت نام دوره راهنمایی عادی :

علاوه بر مدارک ذکر شده بالا -- پرونده کامل تحصیلی مورد نیاز است و کارنامه قبولی راهنمای پایه قبلی

ضمنا شرط ۱۸ سال سن مختص طرح جامع می باشد .

 

+ نوشته شده در  جمعه سوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 9:14  توسط ناصر اعتمادزاده مهربانی  |